kovove protipoziarne schody na mieru

Protipožiarne kovové schody na mieru

Protipožiarne schody sú jedným z najdôležitejších bezpečnostných prvkov ochrany budov. Pomáhajú zabezpečiť ochranu života a majetku. Logicky sa pri výrobe protipožiarnych schodov používa nehorľavý materiál, ako je napríklad oceľ. Schodiska sú vyhotovovane “s” alebo “bez” požiarneho uzáveru. Záleží na budove samotnej, ktorý typ schodiska je vhodnejší. Požiarne schodiska majú garantovaný rôzny čas ochrany zväčša je…