Protipožiarne kovové schody na mieru

Protipožiarne schody sú jedným z najdôležitejších bezpečnostných prvkov ochrany budov. Pomáhajú zabezpečiť ochranu života a majetku.

Logicky sa pri výrobe protipožiarnych schodov používa nehorľavý materiál, ako je napríklad oceľ. Schodiska sú vyhotovovane “s” alebo “bez” požiarneho uzáveru. Záleží na budove samotnej, ktorý typ schodiska je vhodnejší. Požiarne schodiska majú garantovaný rôzny čas ochrany zväčša je to však v rozmedzí 30 – 90 minút. Áno, ani požiarne schodisko nedokáže ohňu odolávať večne, ale iba po určitú dobu.

externe schodisko

Protipožiarne schody, ich konštrukcia či spôsob montáže u nás reguluje norma STN 73 0834 – Požiarna ochrana stavieb. Konštrukcia schodov podľa uvedenej normy musí byt navrhnutá tak, aby odolávala ohňu. Mala by byt vyrobená z pevných materiálov bez medzier alebo trhlín, cez ktoré by mohol preniknúť oheň, alebo dym. Okrem iného schody musia byt dostatočne široké a dlhé, aby umožnili bezpečnú evakuáciu ľudí. Osvetlenie prípadne iné označenie schodov snáď ani nemusíme spomínať.

schody na mieru bratislava (2)

Každá stavba, ktorá podlieha podmienke vybudovať protipožiarne schodisko nemá rovnaké možnosti kam takéto schodisko umiestniť. Budovy majú často rôzne priestorové obmedzenia. V takom prípade je často oslovovaná práve naša spoločnosť, ktorá zabezpečuje realizáciu a montáž protipožiarnych kovových schodov na mieru kvalifikovaným profesionálom. Naše schody zároveň spĺňajú všetky už spomenuté podmienky.

Zdieľajte tento článok na sociálnych sieťach
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram